General Conditions

INKEYEBROWS offers semi-permanent make-up specialised in eyebrows.

Located at Droogbak 14a, 1013GG in Amsterdam

Kvk: 81426267

INKEYEBROWS offers different technique for eyebrows depends on what is suitable for clients.

INKEYEBROWS will first make an intake with clients to know specific needs, then INKEYEBROWS  will assess which correct technique will be executed.

INKEYEBROWS execute Microblading technique. This technique is categorised as semi-permanent make up which will stay not more than 1 – 2 years on skin. Semi-permanent make up is a part of cosmetic procedure. The results of any cosmetic procedure has no guarantee, retention of the ink ( pigments ) may react different of every individuals. The results may vary on different reasons and may affect the healed results.

Some aspects may affect the results of semi-permanent make up.

  • UV-rays (sun exposure) have huge effect for the semi-permanent make up to dissappear faster
  • Beauty regimen such as skin exploration, anti-aging, whitening cream and so on will also make the semi-permanent make dissappear faster if apply on the area of the semi-permanent make up
  • Oily Skin always have difficult color retention retention and may sometimes require extra sessions.
  • Medicine such as roaccutane have also affect the result of permanent make up as its regenerate the skin faster.

INKEYEBROWS will only perform semi-permanent make up to the best candidate as not everybody is suitable for the treatment.

  • People who are pregnant or breastfeeding is not a candidate for semi-permanent make up
  • Client’s medical history is also asked and letter from doctors may require if client is dealing with any health issue.
  • Clients below 18 years old must have a written consent from the parents. ID card should present to INKEYEBROWS.
INTAKE APPOINTMENT
When making an intake appointment, we asked €45 fee and in any case the client will proceed to the treatment proper then the €45 paid in the intake will be deducted from the total price

DEPOSIT

When making a reservation with INKEYEBROWS, a deposit of €45,- is asked to secure the reservation. INKEYEBROWS has no deposit no treatment policy.

Client can change the date of the reservation or cancel the appointment anytime but can only be done 24 hours prior to the appointment. If the client is NO SHOW or cancel within 24 hours, then deposit is forfeited.

After the semi-permanent make up procedure, INKEYEBROWS will discuss the healing process and an aftercare care will be provided. Client is require to follow the given instruction to achieve optimum result, if the Client fail to follow the aftercare, then it is not INKEYEBROWS’s fault.

Once the treatment has been taken place, the Client is not eligible for a refund whether the outcome did not meet the Client’s expectation.

The treatment is with 1 free refill ( touch up ) included, if the Client does not want to come for the touch up appointment, the Client is not eligible for a partial refund.

If the Client wants to have extra refill due to the poor retention of ink ( pigments ) then €80,- is required to paid.

Upon feeling up and signing the consent form (toestemmingsformulier), the client agreed on INKEYEBROWS’s  general conditions and giving INKEYEBROWS permission to execute semi-permanent make up to the client.

Algemene Voorwaarden

INKEYEBROWS biedt semi-permanente make-up gespecialiseerd in wenkbrauwen.

Gevestigd aan Droogbak 14a, 1013GG in Amsterdam

Kvk: 81426267

INKEYEBROWS biedt verschillende technieken voor wenkbrauwen, afhankelijk van wat geschikt is voor klanten.

INKEYEBROWS maakt eerst een intake met cliënten om de specifieke wensen te kennen, daarna beoordeelt INKEYEBROWS welke juiste techniek wordt toegepast.

INKEYEBROWS voert technieken uit zoals Microblading, Nano machine strokes, Powderbrows en naast de diensten is Lip-blushing. Deze technieken worden gecategoriseerd als semi-permanente make-up die niet langer dan 1 – 2 jaar op de huid blijft zitten. Semi-permanente make-up is een onderdeel van de cosmetische ingreep. De resultaten van een cosmetische ingreep hebben geen garantie, het vasthouden van de inkt (pigmenten) kan bij iedereen anders reageren. De resultaten kunnen om verschillende redenen variëren en kunnen de genezen resultaten beïnvloeden.

Sommige aspecten kunnen de resultaten van semi-permanente make-up beïnvloeden.

UV-stralen (blootstelling aan de zon) hebben een enorm effect op de semi-permanente make-up om sneller te verdwijnen

Schoonheidsbehandelingen zoals huidverkenning, anti-veroudering, whitening cream enzovoorts zorgen er ook voor dat de semi-permanente make-up sneller verdwijnt als deze wordt aangebracht op het gebied van de semi-permanente make-up

Vette huid heeft altijd moeite om kleur vast te houden en kan soms extra sessies vereisen.

Geneesmiddelen zoals roaccutane hebben ook invloed op het resultaat van permanente make-up, omdat het de huid sneller regenereert.

INKEYEBROWS zal alleen semi-permanente make-up uitvoeren voor de beste kandidaat, aangezien niet iedereen geschikt is voor de behandeling.

Mensen die zwanger zijn of borstvoeding geven komen niet in aanmerking voor semi-permanente make-up

De medische geschiedenis van de cliënt wordt ook gevraagd en een brief van artsen kan nodig zijn als de cliënt te maken heeft met een gezondheidsprobleem.

Cliënten onder de 18 jaar dienen schriftelijke toestemming van de ouders te hebben. ID-kaart moet worden getoond aan INKEYEBROWS.

Bij het maken van een reservering bij INKEYEBROWS  wordt een aanbetaling van €45,- gevraagd om de reservering te garanderen. INKEYEBROWS heeft geen aanbetaling geen behandeling beleid.

De klant kan op elk moment de datum van de reservering wijzigen of de afspraak annuleren, maar dit kan alleen 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Als de klant NO SHOW is of binnen 24 uur annuleert, wordt de aanbetaling verbeurd.

Na de semi-permanente make-up procedure zal INKEYEBROWS het genezingsproces bespreken en zal er nazorg voorzien worden. Opdrachtgever is gehouden de gegeven instructie op te volgen om een optimaal resultaat te bereiken, indien Opdrachtgever de nazorg niet opvolgt, dan is dit niet de schuld van INKEYEBROWS.

Nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, komt de cliënt niet in aanmerking voor restitutie indien de uitkomst niet aan de verwachting van de cliënt voldeed.

De behandeling is inclusief 1 gratis navulling (touch up), indien de cliënt niet wil komen voor de touch up afspraak komt de cliënt niet in aanmerking voor gedeeltelijke restitutie.

Indien de Klant extra navulling wil hebben vanwege het slecht vasthouden van inkt (pigmenten) dan dient € 80,- te worden betaald.

Na het voelen en ondertekenen van het toestemmingsformulier (toestemmingsformulier) ging de klant akkoord met de algemene voorwaarden van INKEYEBROWS en gaf hij INKEYEBROWS toestemming om semi-permanente make-up uit te voeren aan de klant.